Wereld - Stad

Amsterdam in de Wereld. De wereld in Amsterdam.

Het Amsterdam Museum staat bij veel bezoekers uit binnen- en buitenland bekend om zijn vaste tentoonstelling Amsterdam DNA: een interactieve reis door de tijd en de stad. Nu is daar Wereld – Stad, een vervolg op en een verdieping van thema's uit Amsterdam DNA. Wereld - Stad gaat over de stad Amsterdam in de wereld en de wereld in Amsterdam. Met internationale relaties en persoonlijke verhalen.

Wereld - Stad
De bezoeker wandelt in Wereld – Stad door zes thema's:  'Van nederzetting tot wereldstad', 'Geluk zoeken', 'I Amsterdam', 'Dader of slachtoffer', 'Religie en tolerantie', 'Wereld – Stad revisited'. Het is de eeuwenlange en intensieve interactie tussen de stad, de delta en de wereld die de geschiedenis van Amsterdam kenmerkt. Zonder de haven toen of Schiphol nu is Amsterdam ondenkbaar. Globalisering, migratie, groei, het komt allemaal samen in deze nieuwe opstelling, van vroeger tot nu.

De hoofdzetel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie stond niet in Den Haag maar in Amsterdam. De Sociëteit van Suriname was een Amsterdamse aangelegenheid en daardoor was Suriname in feite een buitenwijk van Amsterdam. Tot het midden van de 20ste eeuw is Amsterdam de koloniale hoofdstad en mede daardoor tegenwoordig een zeer diverse stad. De Zuidas en Amsterdam Zuidoost zijn daar de moderne symbolen van.

De Dam
De naam Amsterdam is afgeleid van ‘Dam in de Amstel’; de stad draait letterlijk en figuurlijk om de Dam. Het is altijd een lokaal, nationaal én internationaal trefpunt geweest. In de 17de eeuw werd hier het stadhuis gebouwd met een Burgerzaal waar je over een vloer kunt wandelen die de gehele wereld verbeeldt: Amsterdam als centrum van de wereld. Tegenwoordig treffen shoppers en toeristen elkaar hier in groten getale, maar is het ook de plek waar de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht of waar mensen als vanzelf samenkomen om troost te zoeken na een tragische gebeurtenis. In Wereld - Stad komt de Dam in bijna elke zaal terug, en vormt zo het centrum van deze opstelling.

Groeikaart
Een geliefd onderdeel van het Amsterdam Museum was de zogeheten digitale groeikaart, waarop te zien is hoe de ontwikkeling van de stad zich heeft voltrokken in de afgelopen eeuwen. Voor Wereld– Stad is een nieuwe digitale groeikaart geproduceerd, die inzoomt op de stad en uitzoomt naar (inter-)nationale aspecten, met name migratie en verbindingen.

Meer over Amsterdam op Het Hart

Op 'Het Hart' worden regelmatig blogs gepubliceerd over onderwerpen die in Wereld - Stad en Amsterdam DNA aan bod komen, zoals 'De gedroomde toren' over de toren van de Nieuwe Kerk die er nooit kwam, of over hoe vissen in een mandje de religieuze tolerantie van het zeventiende eeuwse Amsterdam in beeld brengen. Laat je verrassen door de vele prachtige verhalen over Amsterdam!

Meld je aan voor de Nieuwsbrief